Гумат Калію ТМ «List-Forte»

Гумат Калію ТМ «List-Forte» – висококонцентрований комплексне добриво, відмінне від схожих продуктів глибоким ступенем очищення, широким спектром застосування, а також високим вмістом гумінових речовин, природних форм мікро-елементів, в доступній для рослин формі і ін. Біологічно активних речовин, включають амінокислоти, вітаміни, природні антибіотики. Масова частка гумінових і фульвових кислот від орг. речовини – не менше ніж 93%. Мікроелементи: загальний азот, N – не менше 30,0 г / л, загальний фосфор, P2O5 – не менше 10,0 г / л, загальний калій, K2O – не менше 50,0 г / л. мікроелементи: Mn, Zn, Co, Cu, Fe, Mo, B, Mg, Ca, S. pH 10-11.

Гумат Калия ТМ «List-Forte» ― высококонцентрированное комплексное удобрение, отличное от похожих продуктов глубокой степенью очистки, широким спектром применения, а также высоким содержанием гуминовых веществ, природных форм микро-элементов, в доступной для растений форме и др. биологически активных веществ, включающих аминокислоты, витамины, природные антибиотики. Массовая доля гуминовых и фульвовых кислот от орг. вещества ― не меньше 93%. Микроэлементы: общий азот, N – не менее 30,0 г/л, общий фосфор, P2O5 ― не менее 10,0 г/л, общий калий, K2O ― не менее 50,0 г/л. микроэлементы: Mn, Zn, Co, Cu, Fe, Mo, B, Mg, Ca, S. pH 10-11.

Tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.