Ґрунт Active ТМ «List-Forte»

Грунт Active ТМ «List-Forte»

Грунт Active ТМ «List-Forte»

Ґрунт Active ТМ «List-Forte» – концентроване комплексне добриво, відмінне від схожих продуктів значну ефективність використання, широким спектром застосування, а також високим вмістом гумінових речовин, природних форм мікроелементів, в доступній для рослин формі і ін. Біологічно активних речовин, що включають амінокислоти, вітаміни, природні антибіотики. Комплекс біологічно активних речовин (гумінові, Фульвіо і карбонові кислоти, вуглеводи) від орг. речовини не менше 97%. Мікроелементи: загальний азот, N – не менше 30,0 г / л, загальний фосфор, P2O5 – не менше 30,0 г / л, загальний калій, K2O – не менше 30,0 г / л. мікроелементи: Mn, Zn, Co, Cu, Fe, Mo, B, Mg.

Грунт Active ТМ «List-Forte» ― концентрированное комплексное удобрение, отличное от похожих продуктов значительной эффективностью использования, широким спектром применения, а также высоким содержанием гуминовых веществ, природных форм микроэлементов, в доступной для растений форме и др. биологически активных веществ, включающих аминокислоты, витамины, природные антибиотики. Комплекс биологически активных веществ (гуминовые, фульво и карбоновые кислоты, углеводы) от орг. вещества не менее 97%. Микроэлементы: общий азот, N – не менее 30,0 г/л, общий фосфор, P2O5 ― не менее 30,0 г/л, общий калий, K2O ― не менее 30,0 г/л. микроэлементы: Mn, Zn, Co, Cu, Fe, Mo, B, Mg.

Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.